Vue de la paroisse Ste famille de Popokabaka à partir de l'emplacement du petit séminaire
Vue de la paroisse Ste famille de Popokabaka à partir de l’emplacement du petit séminaire
Popokabaka est le Chef-lieu du territoire. Il a 3 secteurs et une cité. La cité de Popokabaka compte 6 quartiers, mais aussi des villages suivants :

Inzau, Mulopo-Ngowa, Imbelo, Makakala, Nkoko, lnkwati, Mukoso, Muyamba, Imbuku, Ngowa-Café, lsita, Imombo, Tsakala-Ngowa, Ipasanganga, Bitongo, lkengedi, Matsita, lbamba, Ilokuta, Ntanda, Imbalumu I, Imbalumu II, lnkudi, Mvula Mwanga, Mwadi-Nzita, Dibanda-Avion, Mukukulu, Kasanda, lfidi et Nganga-Biteke

1. Secteur Lufuna. Chef-lieu : Ipongi.  Voici ses groupements :

 • Kabeya Ilunga et ses villages : Kabeya-Ilunga, Kafulu-Ludio, lyimbi-Yanga, Makimbi, Singika, Kalombo, Imwela, Ikofo, Zinkalaba, Iboko, Mayalala, Izukamba, Ibanda-Fioti, Sangu-Yimbi, Ipanga-Nziti, Ngundu-Nfufu, Inzambi-Kia, lkudika, Bingwaku, Isangi, lngabo, Tsakala-Sefu, Tsakala-Kafulu et Muvwangini
 • Kasinzi-Ntete et ses villages :  Kasinzi-Mtete, Kambanzi, Ngundu-Fufu, lmpalnga, Mankimbi, Ibanda-Taku, Indulu-Impangi, Impungu-Mbingila, Iyakula, Indamba, lkialala, Itsiola, Ziwulu-Fioti, Matomana, Ipangu-Ndinga I, Ipangu-Ndinga Il, Kafulu-Fioti, Ipiku, Mutoyi, Kabeya-Ibula, Ipongi, Iyoko.
 • Khibabaka et ses villages :Yamfu, N’leko, Mambata-mponia, Muvuala, Bafungi, Tsakala- Tsamba, Imbumi, Mutombo Vuka, Muwika, Manzengele, Imbumba, Mambata II, Mabaka- Katenda, Makinu.
 • Malambu et ses villages : Malambu Kabila, TakasangaKimbangu
 • Mbonde-Mfumu et ses villages : Mbondi-Mfumu, Fwama-Kalongo, Imbola, Mbondi-Masonga, Mbondi-Seka, Tembo, Ibanda-Ngoy, Munkafuna I, Munkafuna Il, N’landa, Imbinda, Mambanda, Kabeya-kiandu, Isala I, Isala II, Mbela-Mbandu, Ikenzi, Ipiedi-Nzusi, Isukadi, Salamalembe.
 • Mukukulu et ses villages :  Mukukulu, Indamba, Nzungu-Mukukulu, Ipungu-Mbingila, Iyimbi- Yanga, Inzawu- Yimbi, Mwana- Yimbi, Itadi, Imundu, Mbela-Mbandu/lkiala
 • Ziwulu et ses villages : Ziwulu I, Ziwulu II, Mukila-Ilandana, Tsakatubu, Intungu, Komba-Nzungu, Ivudi, Ndoko-Milandu, Mulopo-Kombanzungu, Tukipa, Muyamba, Fidiwaba

2. Secteur de Popokabaka. Chef-lieu : Ngowa et ses groupements :

 • Ikomba et ses villages : Ikomba-Maziamu, Kapunga I, Kasitu-Mupopo, Inkunzi, Isakasaka, lkianga-Mwadinziba, Inzofo-Ilwanda, Inzungu, Mabenga, Tsengi, Impama Il, Ikianga Il, lkianga Ill, Manzengele, Makunda, Tsunza II, Ibamba, Kasakamba, Nkanza, Ipama III, Mayonda, Ilengu Il, Nkulu-Ngume, Yalala, Kasitu, Kasanda II, Tsakala-Bakambana, Ikunda, Isakala-Muniangi, Ngasa-Malolo, Imbudi l, Imbudi II, Imbudi Ill, Kazika, Ingunda, Matudi,
  Kinkubu, Ikwenda, Ngasa-Itoma, Ngasa-centre, Ngasa I, Kayombo, Ikwenda-Kalamba, Kasanda 1, Ifoto, Mabaka-N’lasa, Tsakala-Masala, Itioni,  Mwadi-Nzita, Mupopo II, Mwadi-Nzita II, Imwesi, Tsunza l, Ikomba-Mayamba et Kapumbu I.
 • Ilwanda et ses villages : Bamba, Inkudi, Nkukulu, lndala, Bukuni, llwanda, Mbwadi, Mahenga I, Mahenga II, lmpongi, Inzianga,  Kabangu, Luwa, lfidi,  Kavula,  Masola, lkialala, lkiala, Budika, Masabu, Matomana, Ikwanga, Mwadi-Nzita, Ibasi et lkweni
 • Kabama et ses villages : Muyamba, Mulosi, Kabama, Imbati, Mangombi, Inkiamvu, Ikawa, Inonga, Ingondi, Mayanga, Imanza, N’lauda, Impanzu, Imaku, Nzuwa,  M’niangi, Mutayi, Ibuka, Kayombo-Ntoka, Lubalala, Imbela-Mbandu, Intubu, Ilanga, M’ntanda, Bungu, Mabaka-Kafunga, Inkulukusu, Ifwemba, Mayindu.
 • Katota et ses villages :  Tsakala-Nzadi, Imwana, Itsembo et Mowayi
 • Nkosi Moyi et ses villages  : Kiyabekeni, Kisole, Nkosi-Moyo, Kitsanza, Kisoma et Kibuki
 • Lusanga et ses villages : Lusanga, Bilanga, Ikana, Imbemba, Ipungu, Itamba, Kapenda-Nzadi, Masangwa, Katongo,  Mabiala, Muzinga I, Makuka, Inzau, Muyalala, Mabaka-Ilanga, Kawumba, Igila I, Igila Il, Katongo, Iwatama, Tsakala-Bakambana, Pasanganga,  Isenda, Tsunza-Kapendaseke, Nzau-Lusanga, Manianga, Mutombo-Ibanda, Busa-mbundu, Intobo, Patu, Mankengi, Mukila, Bombo-Lusanga,  Nkafuna, Intunzi, Saint Louis, Musinga, Imvoka, Mpanda-Mutombo, Bitongo, Iludika, Tsakala- Wandu, Kialalunda, Muzinga Il, Isoyo et Imbuku
 • Ngowa et ses villages :  Ngowa-Kafi, Ngowa-Mahonda, Inkwati, Muyamba, Makondala, Ibodi, Makasa, Madiuka, Manzodia, Kapuku, Ibiadi, Mulopo-Ngowa, Itela,  Ikomba-Nkungu, Nkengi-Miniungu, Tsakala-Ngowa, Manianga, Kambamba, Mbombo, Ikonga-Ingondi et Tsakala-Mwanza.

3. Secteur Yonso. Chef-lieu : M’tsanga et ses groupements :

 • lkomba et ses villages :Bolingo et Kulupungika,  Ibwati II, Mamboti, Ingongolo, ltietia et Musengo
 • lmwela et ses villages :  Ilanga, Manziodia, Kayuya, Niangi, Lukwata, Mvunda, Mamfu-Nkala, Nzendo, N’kalala Miakosi, Tsakala Kayombo, Ikana, Manianga, Malungu,
  Kapela, Ikiama, N’tumbungu Kalamba-Mwela
 • Ithenga et ses villages :  Intenga, Nbuengo, Mayimba, Inzimba I, Inzimba II, Inzimba Ill, Masebo, Ibuota, Ibala, Isengesi, lmpandi, Imbela-Tsamba,  Ndiabatu (lpandi II), Ngoma-Ngoma, Itsakala, Imbesi et Ngemba
 • Kabaka et ses villages : Kabaka I, Kabaka II, Mafula, Mavabudi, Imfuyu, Ikwanga, Ihadi, lpela,  Mbandaka
 • Kangu et ses villages : Kiundundu, Ihosa, Inkasa et Ndengo.
 • Kiamfu-Kinzadi et ses villages :  Ingundu, Ipengi, Kabula, Isinzi, Mabaka-Itumbu, Maba Nzadi, Imbumba, Kavula, Munilemba, Kahumba, Inkomba, Impakasa, Nzasi et  Luvunga (Impesi)
 • Mbulu-Tsiala  et ses villages : Mbulu-Tiala, Makesi, Ilombo, Mukambu, 1mbuku et Ntsakala-Ngondi
 • Munene  Lombi et ses villages : Matsingi, Imbela Mosi, Ikwakwa l, Ikwakwa II, Bukunga, Imbala-Tsungu, Isambu,  Inkoko, Itsembo, Kazangi, Mfumu-zanzeke, Matadi-Ntasi, Ntasi, Inkalala, Kianika, Kanimbu, Ibamba-Inzala, Ibamba II, Mutundu, Nkula,  Mususu, Itudi, lbinda, Wololo, Itsabisi, Lubunzia, lmbamba, Sia-Ngolo, Ibolo, Ngowa-Sangu, Ngowa-Inkasa, Mambengi, Ingoyi, Mububa,  Inkanza, Masonguti, Mbanza-Mwamba, Kazekedi, Inkasa-Niaka, Mubikisi, Inzundu, Itekwa
 • Munene- Tseke et ses villages :  Munene-Tseke, Kangwenzi et Mbulungu Landa
 • Nzofo et ses villages :  Inzofo, Isomo 1, Isomo II, Inkindi et Kwala-Mawesi

 

0saves
Lekwango vous remercie. Si vous avez apprécié cet article, vous pouvez laisser un commentaire en bas ou souscrire au flux RSS afin de recevoir les prochains articles directement dans votre lecteur de flux.